Board of Director

Shri. Digambar S. Pawar

Chairman

Sou. Neena S. Kakatkar

Vice Chairman

Shri. Balaram B. Patil

.

Shri. Deepak Dalvi

Shri. Balasaheb S. Kakatkar

Shri. Laxmanrao S. Hongekar

Shri. Baburao S. Patil

Shri. Vishwanath (Shekhar) P. Hande

Shri. Vinod S. Hangirkar

Shri. Mohan P. Chougule

Shri. Sushilkumar S. Khokate

Sou. Renu S. Killekar

Shri. Sunil M. Ashtekar

Shri. Laxman S. Naik

Shri. Santosh M. Dhamanekar